Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (F.P.T.R.), are sediul în București, Strada Turturelelor nr.11A, bl.C, et.5, modulul 17, sector 3, CIF 8222096, înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 14/2005.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc este înființată în anul 1992, de tip non -guvernamental,  apolitica, non-profit si este singura federație reprezentativă la nivel de ramură turism. 

Pentru desfășurarea activităților sale, Federația Patronatelor din Turismul Românesc prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”)

Prin această Politica de Confidențialitate , F.P.T.R. își asumă confidentialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și modul în care se colectează și utilizează acestea, atunci când accesați sau interacționați cu website-ul nostru www.fptr.ro sau cand ne contactați prin alte mijloace de comunicare.

Prin utilizarea de catre dumneavoastră a site-ului, pot fi colectate următoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, e-mail, număr de telefon, oraș, județ, denumire societate.

F.P.T.R. poate să colecteze involuntar și alte date ce nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametrii tehnici) furnizate de catre browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către F.P.T.R. pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților săi. De asemenea,  poate colecta involuntar în alte informații care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.fptr.ro, precum adresa IP. Astfel de informații nu vor fi însă utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu vor fi făcute publice, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politica de Confidențialitate;

Toate aceste date pot fi folosite în următoarele scopuri:

– transmiterea de newslettere cu informațiile de actualitate privind ramura de activitate TURISM

– soluționarea cererilor, a intrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră 

– informarea membrilor si a altor persoane, organizatii cu privire la evenimentele și activitatea F.P.T.R

– desfășurarea activităților de marketing și promovare

– administrarea și mentenanța acestui site; 

În cazul în care utilizatorul nu mai dorește să primească comunicările transmise de F.P.T.R, exista două variante prin care acesta își poate retrage aprobarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, și anume :

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite

– Contactarea F.P.T.R pe adresa de e-mail: office@fptr.ro

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor.

Modificarea Politicii de Confidențialitate

Daca este necesară o schimbare a prezentelor reguli de confidențialitate, F.P.T.R va publica respectivele modificări pentru a asigura o informare corectă și completă privind  datele colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

În situația în care se consideră ca drepturile prevazute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoana vizată are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.